Barion Pixel
Oldal kiválasztása

Visszatérítési és visszaküldési szabályzat

 A Vásárló jogai és kötelezettségei – az elállási jog

A Vásárlónak 14 munkanapig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul sérülésmentesen visszaküldeni. A Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette. Az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható.
Elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaküldésének a költsége terheli.

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.
A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.
Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.
Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Visszatérítés és visszaküldés politikánk 14 napig érvényes. Ha 14 nap eltelt a vásárlásod óta, nem tudunk teljes visszatérítést vagy cserét kérni.

A visszatérítésre való jogosultság érdekében a terméknek új állapotban kell lennie, és ugyanabban az állapotban kell visszaérkeznie, amiben kaptad. Az eredeti csomagolásban is kell lennie.

Néhány termék kivételt képez a visszatérítésektől. Az élelmiszer, virág, újság vagy magazin gazdaságtalan termékek nem visszatéríthetők. Intim vagy higiéniai termékeket, veszélyes anyagokat, vagy éghető folyadékokat vagy gázokat nem fogadjuk el.

További nem visszatéríthető tételek:

  • Ajándékkártyák
  • Letölthető szoftvertermékek
  • Néhány egészségügyi és személyes ápolási tétel

A visszatérítés befejezéséhez szükségünk van a vásárlási bizonylatra vagy vásárlási igazolásra.

Kérlek, ne küldd vissza a vásárlásodat a gyártónak.

Vannak olyan helyzetek, amikor csak részleges visszatérítést adunk:

  • Könyv nyilvánvaló jelekkel a használatról
  • CD, DVD, VHS szalag, szoftver, videójáték, kazettás szalag vagy lemez, amely megnyitva van.
  • Bármely olyan tétel, amely nem az eredeti állapotában van, sérült vagy hiányos részeink hibája nélkül.
  • Bármely olyan tétel, amely a kiszállítás utáni 30 napon belül visszaérkezik

Visszatérítések

Miután visszatérítésed megérkezett és átvizsgáltuk, emailt fogunk küldeni, hogy értesítsük, hogy visszatérített tételeid megérkeztek.

Ha elfogadjuk, a visszatérítést feldolgozzuk és a kredit a hitelkártyájára vagy a fizetési módjára automatikusan kerül hozzárendelésre néhány napon belül.

Késői vagy hiányzó visszatérítések

Ha még nem kapta meg a visszatérítést, először ellenőrizze újra a bankszámláját.

Azután lépjen kapcsolatba a hitelkártya társaságával, mert eltarthat egy ideig, míg a visszatérítés hivatalosan is rögzítésre kerül.

Azután lépjen kapcsolatba a bankjával. Gyakran van feldolgozási idő a visszatérítés rögzítése előtt.

Ha még mindig nem kapta meg a visszatérítését, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a irokaland12@gmail.com címen.

Ajándék

Ha a termék a vásárláskor ajándékként volt megjelölve, és közvetlenül Önnek volt szállítva, akkor ajándékként kap kreditet az ár visszatérítéséért. A visszaküldött termék fogadása után ajándékkötvényt fogunk neked küldeni.

Ha a termék a vásárláskor nem volt megjelölve ajándékként, vagy ajándékozó saját maga szállította el, hogy később neked adjon, akkor a visszatérítést az ajándékozónak fogjuk visszaadni, és ő fog róla értesülni, hogy visszatért a termék.

Visszaküldés szállítása

A termék visszaküldéséhez a következő címre kell küldenie: {physical address}.

Az Ön által visszaküldött termék szállítási költségét magának kell fizetnie. A szállítási költségek nem visszatéríthetők. Ha visszatérítést kap, a visszaküldési költség lesz levonva a visszatérítésből.

Attól függően, hogy hol élsz, az idő, amíg a cserélt termék eléri, eltérő lehet.

Ha magasabb árú termékeket küld vissza, fontolja meg a nyomon követhető szállítási szolgáltatás vagy a szállítási biztosítás megvásárlását. Nem garantáljuk, hogy fogadni fogjuk a visszaküldött terméket.

Segítségre van szüksége?

Kérdezzen tőlünk az irokaland12@gmail.com címen visszatérítésekkel és visszaküldésekkel kapcsolatos